Název projektu:

Pořízení nové technologie na střih a odizolování kabel

Hlavní cíl operace:

Investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

vedoucí k diversifikaci příjmů zemědělských podnikatelů,

vytváření nových pracovních míst a posílení

ekonomického potenciálu ve venkovských oblastech

V roce 2019 společnost X-Kabel, s. r. o. zrealizovala projekt s názvem “Pořízení nové technologie na střih a odizolování kabelů“. V rámci tohoto projektu byl pořízen nový stroj od společnosti Schleuniger AG, typ PowerStrip 9550. Díky novému stroji došlo ke zvýšení kvality a produktivity podniku. Bylo možné odstranit některé výrobní operace, které byly před pořízením nového stroje prováděny ručně. Tento projekt byl zrealizován za podpory Programu rozvoje venkova/Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova prostřednictvím MAS LEADER – Loucko, z.s.

Operační program:

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy:

Technologie – XI. výzva

Název projektu:

Pořízení nových strojů a software pro X-Kabel s. r. o.

Cíl projektu:

Cílem projektu je pořídit nové stroje a software pro X-Kabely s. r. o., aby mohl být rozšířen sortiment vyráběných produktů o vodiče s menšími rozměry a díky tomu došlo ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy na trhu.

Stručný popis operace:

Předmětem projektu je pořízení odpovídajících moderních strojů a software pro výrobu zcela nových produktů. Aktuální absence příslušných technologií brání žadateli ve výrobě těchto produktů, a tedy i v dalším růstu a konkurenceschopnosti na trhu.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.